• ФОРУМ 49" ЕООД е строително дружество със 100% българско участие със седалище в гр. Стара Загора.

 • Жилищна сграда с обекти за стопанска дейност . Предвиден е подземен етаж с гаражи и складови площи към жилищата.

 • Достъпна среда на Драматичен театър "Гео Милев" , гр. Стара Загора .

 • Примерно разпределение на многофункционална жлищна сграда.

 • Mногопрофилна болница за активно лечение "Св.Иван Рилски". Приложени са най-високите стандарти за лечение във всички клинични области.Водещ приоритет са комфорта и безопасността на пациентите. Сградата печели приза за "Сграда със специално предназначение" от конкурса "Сграда на годината" през 2008 година.

 

За нас

Фирма "Форум 49" ЕООД е правоприемник на създаденото още през 1988г. „Архитектурно строително бюро – „Форум”. Предметът на дейност е проучване, проектиране и строителство на промишлени, административни, многофамилни и еднофамилни жилищни  сгради, магазини, църковни храмове.
За осъществяване на строителната дейност, фирмата разполага с необходимите квалифицирани строителни работници, собствен склад за строителни материали, необходимите ел.съоръжения, машини и транспорт.
Проектирането се осъществява в собствен проектантски офис. В него работят архитекти, строителни инженери, специалисти в част : водоснабдяване и канализация, електро  , отопление и вентилация, вертикална планировка, проектно - сметна документация. Така фирмата осигурява затворен цикъл от проучване, проектиране и строителство.

 

Удостоверения и сертификати

 

Клиенти и обекти

Едни от нашите клиенти в проектирането са :

 

 1. МБАЛ”Свети Ив.Рилски”,  гр.Ст. Загора,   - Възложител:   „Металик”
 2. Медицински център „Трета поликлиника”,  Ст.Загора – Възложител:   „Металик”
 3.  Многоетажна комплексна сграда – УПИ Х жил.стр.,    кв.89, гр.Стара Загора  - Възложител:   „Румелия Билдинг”
 4. „Дом на архитекта” гр.Стара Загора  - Възложител:   САБ София
 5. Обекти за стопанска дейност и офиси – преустройство на съществуваща административна сграда “Верея автотранспорт” УПИ ХІ 2238 кв.48 гр.Стара Загора – Възложител:   „Загора” АД
 6. База за производство на скелета и кофражи им. 000360 местност „Бедрозов бунар”  с.Марково, Община Родопи – Възложител:   „Храмър”
 7. Комплекс „Загорка” – преустройство на съществуващ обект за стопанска дейност, парк „Бедечка”, гр.Стара Загора,
 8.  Бистро, басейн и плътна ограда с Н = 2,20, УПИ ХХV489, кв.527а, гр.Стара Загора – Възложител:   Динко Славов и Атанас Асенов
 9. Цех за производство на опаковъчни материали, преустройство на съществуващи производствени помещения, УПИ ІІІ 5461, кв.11, гр.Стара Загора  - Възложител:   ДЗУ Стара Загора
 10. Комплекс „Ефир” гр.Стара Загора  - „ЕФИР ЕООД”
 11. Общежитие на НУМСИ”Христина Морфова”, гр.Стара Загора   - Възложител:  „Марица Изток комерс” Стара Загора
 12. Православни храмове в градовете Раднево, Гълъбово,Стара Загора и др. И много други православни храмове в Стара Загора и региона.

 


Част от обектите,които сме изпълнили са :

 

 1. Студентско общежитие, гр. Стара Загора- "Стройинвест" ЕАД гр. София
 2. "Ремонт на офис", гр. Стара Загора- "Сити Бетон" ЕООД
 3.  Ремонт на СОУ " В. Левски"- Община Стара Загора
 4. Многофамилна жилищна сграда с офис и ОСД , гр.Царево -  "Форум 49" ЕООД"
 5. Къща за гости “Рай” – преустройство и пристройка на сграда и плътна  ограда, с.Яворово,Община Чирпан- "Интермедия консулт"ЕООД, гр.Чирпан
 6. "Дом на архитекта ", гр.Стара Загора - СНЦ"Съюз на архитектите в България"
 7. Пресевна инсталация към пясъчна кариера , с.Змеево -„Инермат” АД
 8.  Общежитие на НУМСИ”Христина Морфова” –  „Марица Изток Комерс” ООД, гр.Стара Загора
 9. Жилищна сграда с подземни гаражи-пристройка към съществуваща жилищна сграда и плътна ограда, гр. Стара Загора - Петьо Коев
 10. Жилищна сграда,  с. Елхово- Иванка Георгиева
 11. Ремонт на жилищна сграда, гр.Стара Загора , вертикална планировка и екстериор- Иванка Николова
 12. Приемна на ЕТ"Дечко Колев - ИДА", гр.Стара Загора - ЕТ"Дечко Колев - ИДА", гр.Стара  Загора
 13. ”Цех за производство на опаковъчни материали”, гр.Стара Загора - "ВИДЕОТОН България Холдингс" ЕООД
 14. Ремонт на магазин за цигари и алколох, гр.Стара Загора - ЕТ"Боряна Йорданова - АБ"
 15. Ремонт на апартамент, гр.Стара Загора - Кръстина Таскова
 16. Лятно барбекю и вертикална планировка, с.Лясково  - Димитър Масурев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

 

Адрес:

Стара Загора

ул. "Христо Ботев" 140

тел. 042/ 26 61 05 , 26 51 57

факс 042/ 26 70 84

арх. Иван Иванов 088/8337776

e-mail : arhinginering@abv.bg

 

 

Top